{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (22 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Uvedení na světový trh (17 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#19 Stažení archivu pro offline prohlížení Antovský skript new vývojová vylepšení blokuje fiki 04/05/12
#10 Anglická dokumentace Web a dokumentace new vývojová vylepšení blokuje fiki 04/02/11
#9 Validace výstupu pomocí W3C validátoru Antovský skript new vývojová vylepšení blokuje fiki 04/02/11
#21 Kompatibilita s procesorem Saxon 9.1.0.8 XSLT šablona accepted vývojová chyba blokuje fiki 06/23/13
#22 Formuláře XSLT šablona new vývojová vylepšení blokuje fiki 09/17/13
#17 Obrázky Java new vývojová vylepšení významné fiki 01/08/12
#11 Validace vstupu, XSD Schéma (XSD atd.) new vývojová úkol významné fiki 01/11/12
#20 Skriptování XSLT šablona reopened vývojová vylepšení významné fiki 09/17/12
#5 XInclude – vkládání stránek XSLT šablona accepted vývojová vylepšení nepodstatné fiki 01/07/12
#14 Vycpávkový text XSLT šablona accepted vývojová vylepšení zanedbatelné fiki 01/07/12
#16 Makro pro odkazy XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení významné fiki 02/09/12
#7 Podpora wiki syntaxe XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení blokuje fiki 02/09/12
#18 ROT13 – šifrování XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení významné fiki 01/11/12
#8 Rozložení šablony na více částí XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení blokuje fiki 01/08/12
#15 Tabulky XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení významné fiki 01/07/12
#13 Diagramy XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení významné fiki 01/07/12
#12 Zvýrazňování syntaxe Java closed vyřešeno vývojová vylepšení kritické fiki 09/29/11

První veřejné vydání (5 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#4 FAQ a úvodní stránka Web a dokumentace closed vyřešeno vývojová úkol blokuje fiki 04/10/11
#2 Generování RSS, Atom, Sitemap.xml XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení blokuje fiki 04/03/11
#3 Vlastní Java funkce a saxon Antovský skript closed vyřešeno vývojová vylepšení blokuje fiki 04/03/11
#1 Generování hlavní nabídky XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení blokuje fiki 04/03/11
#6 Záhlaví a západí XSLT šablona closed vyřešeno vývojová vylepšení blokuje fiki 04/03/11
Note: See TracReports for help on using and creating reports.