Ticket #19 (new vylepšení)

Opened 12 years ago

Stažení archivu pro offline prohlížení

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: Uvedení na světový trh
Component: Antovský skript Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Webové stránky jsou pomíjivé a občas se stává, že užitečné informace ze Sítě zmizí – webhostingová společnost ukončí činnost nebo se autor přestane o své stránky starat a ty časem zaniknou atd. Kromě toho, trvalé připojení není samozřejmost a někdo si může chtít číst náš web, i když není online. Proto je dobré, když má čtenář možnost stáhnout si celý web k sobě na disk.

  • Antovský skript by měl generovat archiv (tar.gz, zip, 7z…), který bude obsahovat kompletní vygenerované stránky. Šablona bude obsahovat odkaz na tento soubor.
  • Tato funkce půjde vypnout, ale ve výchozím stavu bude zapnutá.
  • Volitelně půjde do archivu přidat i zdrojové soubory (adresář vstup)
Note: See TracTickets for help on using tickets.