Ticket #1 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Generování hlavní nabídky

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První veřejné vydání
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Ke každé nabídce je potřeba vygenerovat boční nabídku, která bude obsahovat odkazy na ostatní stránky.

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from new to closed
  • resolution set to vyřešeno

vyřešeno v r4
TODO: hezké bude, když aktuálně otevřená stránka nebude v menu jako odkaz, ale jen jako text

Note: See TracTickets for help on using tickets.