Ticket #4 (closed úkol: vyřešeno)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

FAQ a úvodní stránka

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První veřejné vydání
Component: Web a dokumentace Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Napsat stručný FAQ a úvodní stránku – motivace, technologie, logo

Change History

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

FAQ a úvodní stránka hotová.

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

logo přidáno

Note: See TracTickets for help on using tickets.