Custom Query (10 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#9 Validace výstupu pomocí W3C validátoru new fiki vylepšení blokuje Uvedení na světový trh
#10 Anglická dokumentace new fiki vylepšení blokuje Uvedení na světový trh
#19 Stažení archivu pro offline prohlížení new fiki vylepšení blokuje Uvedení na světový trh
#21 Kompatibilita s procesorem Saxon 9.1.0.8 accepted fiki chyba blokuje Uvedení na světový trh
#22 Formuláře new fiki vylepšení blokuje Uvedení na světový trh
#11 Validace vstupu, XSD new fiki úkol významné Uvedení na světový trh
#17 Obrázky new fiki vylepšení významné Uvedení na světový trh
#20 Skriptování reopened fiki vylepšení významné Uvedení na světový trh
#5 XInclude – vkládání stránek accepted fiki vylepšení nepodstatné Uvedení na světový trh
#14 Vycpávkový text accepted fiki vylepšení zanedbatelné Uvedení na světový trh
Note: See TracQuery for help on using queries.