Ticket #18 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

ROT13 – šifrování

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: ROT13, JavaScript Cc:

Description

Vytvořit makro pro šifrování textu algoritmem  ROT13.

Napsat javascript, který poslouží k odšifrování a navázat ho na tlačítko za textem.

Smysl: autor bude moci do stránek vložit znečitelněné texty (např. vyzrazení, jak skončí film), které si čtenář přečte, jen když skutečně chce (nepřečte si je omylem).

Change History

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from new to closed
  • resolution set to vyřešeno

Vyřešeno v r84. Použití:

<m:šifra algoritmus="rot13">Panda malá je menší než panda velká.</m:šifra>

Atribut algoritmus je nepovinný – zatím je jediným a do budoucna výchozím algoritmem Rot13.
Časem můžeme přidat algoritmus, který převrátí i české znaky, mezery…

Note: See TracTickets for help on using tickets.