Ticket #18 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

ROT13 – šifrování

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: ROT13, JavaScript Cc:

Description

Vytvořit makro pro šifrování textu algoritmem  ROT13.

Napsat javascript, který poslouží k odšifrování a navázat ho na tlačítko za textem.

Smysl: autor bude moci do stránek vložit znečitelněné texty (např. vyzrazení, jak skončí film), které si čtenář přečte, jen když skutečně chce (nepřečte si je omylem).

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from new to closed
  • resolution set to vyřešeno

Vyřešeno v r84. Použití:

<m:šifra algoritmus="rot13">Panda malá je menší než panda velká.</m:šifra>

Atribut algoritmus je nepovinný – zatím je jediným a do budoucna výchozím algoritmem Rot13.
Časem můžeme přidat algoritmus, který převrátí i české znaky, mezery…

Note: See TracTickets for help on using tickets.