Ticket #22 (new vylepšení)

Opened 11 years ago

Formuláře

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Přidat makro/značky pro vkládání XHTML formulářů.

Vytvoří:

  • formulář
  • tabulku (tři sloupce)
  • labely
  • inputy, selecty…
  • nápovědu

nastaví správně atributy id, namefor – nemusíme vyplňovat stejné hodnoty několikrát jako při ruční tvorbě HTML formuláře.

CSS – potřebný styl v samostatném souboru

SQL – vytvoří strukturu pro uložení do databáze

PHP – jednoduchý skript pro zpracování formuláře – uložení do DB

Validace – můžeme uvést regulární výrazy případně délku → vygeneruje se validátor v JS + validace v PHP + správné datové typy v SQL

Jen jednoduchá data – odeslaný formulář = řádek v tabulce. Více hodnot uložíme jako pole.

Uložíme i IP adresu a User-Agenta.

CAPTCHA – možnost zadat jednoduchou otázku + regulární výraz odpovědi.

Výpis dat – můžeme zadat token/heslo, pomocí kterého bude dostupný výpis dat z databáze. Formát: XHTML, XML

Přizpůsobení – uživatel si může dopsat i vlastní PHP kód – např. pro další validace, transformaci nebo čištění dat.

Další implementace serverové strany: Servlety, Perl, Python…

Využití: dotazníky, registrace na akce, vzkazy autorům stránek, objednávky…

Note: See TracTickets for help on using tickets.