root

Name Size Rev Age Last Change
analýza 102:ca045963fced 12 years František Kučera <franta-hg@…>: #20 Skriptování: výpis názvu operačního systému
licence 60:6e574058ef56 12 years František Kučera <franta-hg@…>: Licence: informace o licenci při spuštění programu.
nbproject 39:58921872e53b 13 years František Kučera <franta-hg@…>: Netbeans: antovské úlohy do nabídky v NB.
skripty 130:94339837c42d 11 years František Kučera <franta-hg@…>: ant: spouštění volitelného skriptu (připrav.sh) před generováním
ukázka 136:d5feb9d8ebc3 5 years František Kučera <franta-hg@…>: fix license version: GNU GPLv3
šablona 136:d5feb9d8ebc3 5 years František Kučera <franta-hg@…>: fix license version: GNU GPLv3
.hgignore 214 bytes 135:ad2c76125200 10 years František Kučera <franta-hg@…>: hgignore: glob/regex
.hgsigs 0.5 KB 116:12679d1f803d 12 years František Kučera <franta-hg@…>: Added signature for changeset eb64393ed54e
.hgtags 184 bytes 115:eb64393ed54e 12 years František Kučera <franta-hg@…>: Added tag v0.4 for changeset 9302cf6856ea
build.properties 104 bytes 134:85c516f944a1 10 years František Kučera <franta-hg@…>: vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties
build.uživatelské.properties 0 bytes 123:c1999d6bc76a 11 years František Kučera <franta-hg@…>: build.properties – cesta k XSLT JARu
build.xml 7.5 KB 136:d5feb9d8ebc3 5 years František Kučera <franta-hg@…>: fix license version: GNU GPLv3
vstup 8 bytes 120:4d33f14e99dd 12 years František Kučera <franta-hg@…>: Přesunutí ukázkového obsahu do adresáře „ukázka“ a vytvoření symbolického …
Note: See TracBrowser for help on using the browser.