Ticket #11 (new úkol)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Validace vstupu, XSD

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: Schéma (XSD atd.) Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Napsat specifikaci formátu a XML Schémata.

xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"

Change History

Changed 13 years ago by fiki

TODO: až budou XSD schémata: přesunout do nich dokumentaci z XSL šablon.

Note: See TracTickets for help on using tickets.