Ticket #7 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 8 years ago

Last modified 7 years ago

Podpora wiki syntaxe

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description (last modified by fiki) (diff)

Uživatel by měl mít možnost tvořit stránky i v jiném formátu než je XHTML. Mohl by vložit do stránky

<m:wiki>
    nějaký text ve wiki syntaxi
</m:wiki>

XSL šablona by obsah tohoto elementu předala Javovské funkci, která by provedla transformaci dat na XHTML.

Použít Texy (závislost na PHP), nebo něco v Javě, případně jinou syntaxi (Trac?).

Change History

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted
  • description modified (diff)

Changed 8 years ago by fiki

  • description modified (diff)

Přidána (r37) podpora  Markdown syntaxe (výchozí):

<m:wiki syntaxe="markdown">
    nějaký text ve wiki syntaxi
</m:wiki>

Atribut syntaxe je nepovinný. Alternativní bude Texy.

Changed 8 years ago by fiki

Linuxový instalační balíček Texy se řeší v jeho diskusním fóru:  Balíček pro linuxové distribuce.

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

Hotovo. Zatím se bude používat Markdown. Úkol můžeme opět otevřít, až bude existovat jiný snadno instalovatelný wiki-procesor (balíček v distribucích).

Changed 7 years ago by fiki

r92 – Texy – experimentální a oficiálně nepodporované.

Note: See TracTickets for help on using tickets.