Ticket #5 (accepted vylepšení)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

XInclude – vkládání stránek

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: nepodstatné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Umožnit vkládání stránek pomocí XInclude.

Change History

Changed 13 years ago by fiki

  • priority changed from blokuje to významné

Changed 13 years ago by fiki

  • milestone changed from První veřejné vydání to Uvedení na světový trh

odloženo

Changed 13 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

Sice to není XInclude, ale zdrojáky jdou vkládat ze souborů – viz r40 a Zvýrazňování syntaxe

Changed 13 years ago by fiki

  • priority changed from významné to nepodstatné
Note: See TracTickets for help on using tickets.