Ticket #13 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Diagramy

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Umožnit vkládání diagramů – na stránce použijeme makro <m:diagram/> a v něm data ve formátu dot – generátor z něj vyrobí pomocí programu  Graphviz obrázek ve formátu SVG nebo PNG a vloží do XHTML stránky.

Change History

Changed 9 years ago by fiki

 • status changed from new to accepted

r32 první verze diagramů

Příklad použití:

<m:diagram>
  A -> B;
  B -> C;
</m:diagram>

Volitelné atributy:

 • <m:diagram nadpis="…"/> (titulek grafu)
 • <m:diagram orientace="vodorovně"/> (výchozí je svisle)

Changed 9 years ago by fiki

 • milestone changed from První veřejné vydání to Uvedení na světový trh

Changed 9 years ago by fiki

 • status changed from accepted to closed
 • resolution set to vyřešeno

Hotovo.

TODO: refaktoring (bude řešen samostatně).

Changed 9 years ago by fiki

Přidána možnost načítat diagramy ze souboru – viz r52

Changed 9 years ago by fiki

 • status changed from closed to reopened
 • resolution vyřešeno deleted

TODO:

 • opravit: číslovat diagramy v rámci dané stránky (jinak při přegenerování jedné stránky může dojít k přepsání diagramů patřících jiné stránce – diagram-1.svg)
 • přidat možnost vlastního pojmenování souborů diagramů → stabilní názvy + u diagramů načtených ze @src použít název původního souboru

Changed 9 years ago by fiki

 • status changed from reopened to closed
 • resolution set to vyřešeno

Vyřešeno v r67, r68 a r69.

Note: See TracTickets for help on using tickets.