Ticket #16 (closed vylepšení: vyřešeno)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

Makro pro odkazy

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: XSLT šablona Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Kromě již podporovaných interních odkazů přidat možnost vkládání odkazů dalších typů.

Příklady:

  • hledání na Seznamu, Googlu
  • RFC
  • ISBN
  • Trac (wiki, úkoly)

Change History

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from new to closed
  • resolution set to vyřešeno

Podporován Trac, Seznam, Google a RFC – viz r53

<m:a href="kontakt">Kontakt</m:a>
<m:a href="nejlepší linuxová distribuce" typ="seznam">Nejlepší distribuce</m:a>
<m:a href="GNU/Linux a tučňák Tux" typ="google">GNU/Linux a tučňák Tux</m:a>
<m:a href="1855" typ="rfc">Netiketa</m:a>
<m:a href="16" typ="trac">Makro pro odkazy</m:a>
<m:a href="prohlížeče" typ="trac">www prohlížeče</m:a>

Odkazy do Tracu mohou vést jak do wiki, tak na úkoly (pozná se to podle čísla/textu).

Changed 8 years ago by fiki

r57 – RFC musí být číslo
r54 – podpora odkazů na Wikipedii:

<m:a href="Linus Torvalds" typ="wiki">Linus Torvalds</m:a>
<m:a href="Richard Stallman" typ="wiki" jazyk="en">Richard Stallman</m:a>

Výchozí jazyk je čeština.

Changed 8 years ago by fiki

r63 – možnost vkládat odkazy na Javadoc dokumentaci k Javě

<m:a href="java.lang.Integer" typ="javadoc">Integer</m:a>
<m:a href="java.lang.Integer" typ="javadoc" verze="6">Integer</m:a>

Výchozí verze Javy je 7.

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from closed to reopened
  • resolution vyřešeno deleted

TODO: opravit: vygenerované XHTML odkazy nesmí obsahovat @typ a další atributy.

Changed 8 years ago by fiki

  • status changed from reopened to closed
  • resolution set to vyřešeno

Opraveno v r66.

+ nově podporujeme i odkazy na zdrojové kódy generátoru:

<m:a href="šablona/makra/tabulka.xsl" typ="zdroják" řádek="25">tabulka.xsl</m:a>

Atribut řádek je volitelný (výchozí je 1).

Changed 8 years ago by fiki

r93 – odkazy na e-mail

Note: See TracTickets for help on using tickets.