Ticket #17 (new vylepšení)

Opened 13 years ago

Obrázky

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: významné Milestone: Uvedení na světový trh
Component: Java Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Vytvořit makro pro vkládání obrázků.

  • změna velikosti
  • rámečky, popisky
  • promítačka (JS/CSS)
  • vytáhnout informace z JPEG metadat?
Note: See TracTickets for help on using tickets.