Ticket #10 (new vylepšení)

Opened 13 years ago

Anglická dokumentace

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: Uvedení na světový trh
Component: Web a dokumentace Version: vývojová
Keywords: Cc:

Description

Základní dokumentaci přeložit do angličtiny.

Note: See TracTickets for help on using tickets.