Timeline


and

05/02/11:

01:40 vlastnosti edited by fiki
odkaz na makra (diff)

05/01/11:

01:28 xmlns/java created by fiki
Java funkce pro zjištění data poslední úpravy souboru.
01:24 xmlns edited by fiki
(diff)
01:18 xmlns created by fiki
01:14 xmlns/makro edited by fiki
ukázka makra (diff)
01:08 FAQ edited by fiki
zvýraznění XML syntaxe (diff)

04/30/11:

20:20 Changeset [19:b81b96475fe0] by František Kučera <franta-hg@…>
Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8
19:43 xmlns/konfigurace edited by fiki
(diff)
19:43 xmlns/strana edited by fiki
(diff)
19:43 xmlns/makro edited by fiki
(diff)
19:42 xmlns/makro created by fiki
19:41 Ticket #11 (Validace vstupu, XSD) created by fiki
Napsat specifikaci formátu a XML Schémata. […]
19:38 xmlns/konfigurace created by fiki
xmlns:k
19:37 xmlns/strana created by fiki
xmlns:s
19:34 Changeset [18:45e41566f8a6] by František Kučera <franta-hg@…>
Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
18:16 WikiStart edited by fiki
(diff)
18:15 InstalacePoužití edited by fiki
odkaz na záložní hg (diff)
18:14 WikiStart edited by fiki
odkaz na záložní hg (diff)
17:06 Changeset [17:02bad17b4590] by František Kučera <franta-hg@…>
Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).
15:31 Autor edited by fiki
(diff)
15:27 Autor edited by fiki
(diff)
15:23 FAQ edited by fiki
(diff)
15:14 FAQ edited by fiki
(diff)
15:13 WikiStart edited by fiki
(diff)
15:12 WikiStart edited by fiki
(diff)
13:40 prohlížeče edited by fiki
Firefox, Chromium, rekonq + Opera, Safari, MSIE (diff)
13:38 msie.png attached to prohlížeče by fiki
Internet Explorer 8
13:38 safari.png attached to prohlížeče by fiki
Safari 5
13:37 opera.png attached to prohlížeče by fiki
Oepra 11
12:48 Changeset [16:addd255c39c9] by František Kučera <franta-hg@…>
makro měřák: podpora zaostalých prohlížečů
12:37 prohlížeče edited by fiki
(diff)
12:31 prohlížeče edited by fiki
ukázky obrazovek (diff)
12:20 prohlížeče edited by fiki
(diff)
12:19 rekonq.png attached to prohlížeče by fiki
rekonq 0.6.1
12:19 chromium.png attached to prohlížeče by fiki
Chromium 10
12:19 firefox.png attached to prohlížeče by fiki
Firefox 4
12:18 prohlížeče edited by fiki
(diff)
12:12 prohlížeče created by fiki

04/28/11:

00:46 FAQ edited by fiki
(diff)
00:39 FAQ edited by fiki
Podpora zaostalých prohlížečů (diff)
00:16 Changeset [15:cfb2fc0ca242] by František Kučera <franta-hg@…>
Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
00:16 Changeset [14:ab73332ab407] by František Kučera <franta-hg@…>
Logo/hlavička

04/10/11:

01:47 Ticket #4 (FAQ a úvodní stránka) closed by fiki
vyřešeno: logo přidáno
01:43 logo.png attached to WikiStart by fiki
Logo generátoru

04/07/11:

22:34 WikiStart edited by fiki
upozornění na vývoj programu (diff)

04/05/11:

00:06 InstalacePoužití edited by fiki
(diff)
00:04 WikiStart edited by fiki
(diff)

04/04/11:

23:53 WikiStart edited by fiki
motivace (diff)
01:00 FAQ edited by fiki
(diff)
00:59 FAQ edited by fiki
(diff)
00:24 Changeset [13:d5e9c879663e] by František Kučera <franta-hg@…>
Ještě více lorem ipsum.

04/03/11:

23:15 Changeset [12:3719b121c3c4] by František Kučera <franta-hg@…>
Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem …
23:11 vlastnosti created by fiki
22:59 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:58 InstalacePoužití edited by fiki
(diff)
22:57 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:44 využití created by fiki
22:25 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:22 Autor created by fiki
moje odkazy
22:18 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:16 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:14 FAQ edited by fiki
První ČKD. (diff)
22:03 FAQ created by fiki
20:39 Changeset [11:78a8dd1eeb2b] by František Kučera <franta-hg@…>
statický obsah a úloha pro čištění
20:12 Changeset [10:4e70453a027f] by František Kučera <franta-hg@…>
Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
18:46 Ticket #2 (Generování RSS, Atom, Sitemap.xml) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r9. (stránky + web.conf) → (atom.xml) → (rss.xml + …
18:44 Changeset [9:71275159d985] by František Kučera <franta-hg@…>
Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2
17:44 Changeset [8:ad0ee12d13fd] by František Kučera <franta-hg@…>
RSS agregace, #2
16:51 Changeset [7:5b46493979c9] by František Kučera <franta-hg@…>
Atom – zjednodušení, #2
16:38 Ticket #3 (Vlastní Java funkce a saxon) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r6
16:34 Changeset [6:801a8935caf7] by František Kučera <franta-hg@…>
Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, …
12:56 princip.png attached to WikiStart by fiki
Schéma fungování
02:39 Changeset [5:0a7c6c9357d3] by František Kučera <franta-hg@…>
Při kopírování elementů vynecháme nepoužité xmlns deklarace.
01:47 Ticket #1 (Generování hlavní nabídky) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r4 TODO: hezké bude, když aktuálně otevřená stránka nebude v …
01:46 Changeset [4:1bb39595a51c] by František Kučera <franta-hg@…>
genrování hlavní nabídky #1 Stránky, které mají být v nabídce, musí …
00:08 Ticket #6 (Záhlaví a západí) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r3
00:07 Changeset [3:1529a89b61a5] by František Kučera <franta-hg@…>
vkládáme i záhlaví, #6
00:00 Milestone První veřejné vydání completed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.