xmlns/java

Version 1 (modified by fiki, 9 years ago)

Java funkce pro zjištění data poslední úpravy souboru.

Funkce v Javě

Generátor může při zpracování šablon volat funkce napsané v Javě. Používá se následující jmenný prostor:

xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"

V současné době máme jen jednu funkci:

public class Funkce {
    public static Date posledníZměna(String soubor) throws URISyntaxException {
        return new Date(new File(new URI(soubor)).lastModified());
    }
}

Slouží ke zjištění data poslední úpravy souboru (používá se v agregovaných výstupech jako je RSS/Atom nebo sitemap.xml). Vše ostatní se řeší přes standardní XSLT/XPath.