Changeset 5:0a7c6c9357d3

Show
Ignore:
Timestamp:
04/03/11 02:39:06 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Při kopírování elementů vynecháme nepoužité xmlns deklarace.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/stránka.xsl

  r4 r5  
  66        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  77        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" 
   8        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" 
  89        exclude-result-prefixes="fn h g"> 
  910        <xsl:output  
   
  1415                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/> 
  1516         
   17        <!-- Celý dokument: --> 
  1618        <xsl:template match="/"> 
  1719                <html> 
   
  3941        </xsl:template> 
  4042         
  41         <xsl:template match="node()|@*"> 
  42                 <xsl:copy> 
  43                         <xsl:apply-templates select="node()|@*"/> 
  44                 </xsl:copy> 
  45         </xsl:template> 
   43        <!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: --> 
   44        <xsl:template match="*"> 
   45                <xsl:element name="{name()}"> 
   46                        <xsl:copy-of select="@*"/> 
   47                        <xsl:apply-templates/> 
   48                </xsl:element> 
   49    </xsl:template> 
  4650 
  4751</xsl:stylesheet>