Changeset 11:78a8dd1eeb2b

Show
Ignore:
Timestamp:
04/03/11 20:39:10 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

statický obsah a úloha pro čištění

Files:
2 added
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • build.xml

  r10 r11  
  1111        </target> 
  1212         
  13         <target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">           
   13        <target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">          
  1414                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"> 
  15                         <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/web.conf"/> 
   15                        <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/> 
  1616                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
  1717                        <classpath location="${funkce}"/> 
   
  2222        </target> 
  2323         
  24         <target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml"> 
   24        <target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml."> 
  2525                <!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat --> 
  2626         
   
  5454        </target> 
  5555         
  56         <target name="kompiluj-funkce" description="">           
   56        <target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">             
  5757                <mkdir dir="${funkce}"/> 
  5858                <javac 
   
  6363        </target> 
  6464         
   65        <target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd."> 
   66                <copy todir="${výstup}"> 
   67                        <fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,*.inc,web.conf"/> 
   68                </copy> 
   69        </target> 
   70         
   71        <target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah."> 
   72                <delete includeemptydirs="true"> 
   73                        <fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/> 
   74                        <fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/> 
   75                </delete> 
   76        </target> 
   77         
  6578</project> 
 • šablona/stránka.xsl

  r10 r11  
  1414                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN"  
  1515                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/> 
  16                  
  17         <xsl:param name="konfigurák"/> 
   16         
   17        <!-- Vstupní adresář: --> 
   18        <xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/> 
  1819         
  1920        <!-- Celý dokument: --> 
  2021        <xsl:template match="/"> 
  21                 <xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/> 
   22                <xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/> 
  2223                <html> 
  2324                        <head> 
   
  2930                        </head> 
  3031                        <body> 
  31                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>                      
   32                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>                       
  3233                                <h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1> 
  3334                                <xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/> 
   
  4344                                        </xsl:for-each> 
  4445                                </ul> 
  45                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>                               
   46                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>                                
  4647                        </body> 
  4748                </html> 
   
  5657    </xsl:template> 
  5758     
   59    <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly --> 
  5860    <xsl:template match="g:web/g:js"> 
  5961        <script src="{text()}" type="text/javascript" />