Version 6 (modified by fiki, 9 years ago)

Firefox, Chromium, rekonq + Opera, Safari, MSIE

Ukázky v jednotlivých www prohlížečích

Jak se zobrazují vygenerované stránky v jednotlivých prohlížečích (výchozí styl).

Živý náhled naleznete zde:  Ukázka výstupu

Firefox

Firefox 4

Chromium

Chromium 10

rekonq

rekonq 0.6.1

Opera

Oepra 11

Safari

Safari 5

Internet Explorer

Internet Explorer 8

Attachments