Changeset 10:4e70453a027f

Show
Ignore:
Timestamp:
04/03/11 20:12:33 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.

Files:
4 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • build.xml

  r9 r10  
  1313        <target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">           
  1414                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"> 
   15                        <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/web.conf"/> 
  1516                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
  1617                        <classpath location="${funkce}"/> 
 • vstup/produkty.xml

  r4 r10  
  1 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
   1<stránka 
   2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
   3        xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
  24        <nadpis>Produkty</nadpis> 
  35        <perex>Co vyrábíme.</perex> 
   
  810                    naše produkty… 
  911                </p> 
   12                 
   13                <p>Vhodnost zvířete do domácnosti:</p> 
   14                <g:měřák hodnota="80"/> 
  1015    </text> 
  1116 
 • vstup/web.conf

  r6 r10  
  66                <email>nereknu_nechci_spam@example.com</email> 
  77        </autor> 
   8         
   9        <!-- TODO: XML Schéma a popisy v něm--> 
   10         
   11        <!-- Základní URL našeho webu, mělo by končit pomlčkou – pro generování RSS/Atom --> 
  812        <url>https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/</url> 
   13         
   14        <!-- ID našeho webu (každý by si měl vygenerovat svoje) – pro Atom --> 
  915        <uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid> 
   16         
   17        <!-- Kód našeho webu, použije se jako součást identifikátoru položek v RSS/Atomu --> 
  1018        <kod>PokusnyWeb123</kod> 
  1119         
   20        <!-- 
   21                Odkazy na JavaScripty a kaskádové styly, které se vloží do hlavičky každé stránky. 
   22                Můžeme jich uvést libovolné množství. 
   23        --> 
   24        <css>css/styl.css</css> 
   25        <js>js/skript.js</js> 
   26         
  1227</web> 
 • šablona/stránka.xsl

  r8 r10  
  1414                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN"  
  1515                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/> 
   16                 
   17        <xsl:param name="konfigurák"/> 
  1618         
  1719        <!-- Celý dokument: --> 
  1820        <xsl:template match="/"> 
   21                <xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/> 
  1922                <html> 
  2023                        <head> 
  2124                                <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title> 
  2225                                <link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/> 
  23                                 <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/>                               
   26                                <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/> 
   27                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/> 
   28                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>                                 
  2429                        </head> 
  2530                        <body> 
   
  5055                </xsl:element> 
  5156    </xsl:template> 
   57     
   58    <xsl:template match="g:web/g:js"> 
   59        <script src="{text()}" type="text/javascript" /> 
   60    </xsl:template> 
   61    <xsl:template match="g:web/g:css"> 
   62        <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" /> 
   63    </xsl:template> 
   64     
   65    <!-- Ukázka vlastního „makra“: --> 
   66    <xsl:template match="g:měřák"> 
   67        <xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/> 
   68        <xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/> 
   69                <xsl:choose>                     
   70                        <xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">                                
   71                                <div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">                   
   72                                        <div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/> 
   73                                        <p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;"> 
   74                                                <xsl:value-of select="@hodnota"/>/100 
   75                                        </p>     
   76                                </div> 
   77                        </xsl:when> 
   78                        <xsl:otherwise> 
   79                                <xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message> 
   80                        </xsl:otherwise> 
   81                </xsl:choose> 
   82        </xsl:template> 
  5283 
  5384</xsl:stylesheet>