Changeset 18:45e41566f8a6

Show
Ignore:
Timestamp:
04/30/11 19:34:55 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.

Files:
11 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/index.xml

  r13 r18  
  1 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
   1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"> 
  22        <nadpis>Chovatelská stanice</nadpis> 
  33        <perex>Úvodní stránka našeho webu.</perex> 
 • vstup/kontakt.xml

  r13 r18  
  1 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
   1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"> 
  22        <nadpis>Kontakt</nadpis> 
  33        <perex>Kde nás najdete.</perex> 
 • vstup/produkty.xml

  r13 r18  
  11<stránka 
  2         xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
  3         xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
   2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana" 
   3        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"> 
  44        <nadpis>Produkty</nadpis> 
  55        <perex>Co vyrábíme.</perex> 
   
  1515                 
  1616                <p>Vhodnost zvířete do domácnosti:</p> 
  17                 <g:měřák hodnota="95"/> 
   17                <m:měřák hodnota="95"/> 
  1818                 
  1919                <h2>Panda malá</h2> 
   
  2222                 
  2323                <p>Vhodnost zvířete do domácnosti:</p> 
  24                 <g:měřák hodnota="80"/> 
   24                <m:měřák hodnota="80"/> 
  2525    </text> 
  2626 
 • vstup/služby.xml

  r13 r18  
  1 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
   1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"> 
  22        <nadpis>Služby</nadpis> 
  33        <perex>Co poskytujeme.</perex> 
 • vstup/web.conf

  r13 r18  
  1 <web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
   1<web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"> 
  22        <název>Chovatelská stanice tučňáků</název> 
  33        <podtitul>vše pro tučňáky</podtitul> 
 • vstup/záhlaví.inc

  r17 r18  
  11<stránka 
  2         xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
   2        xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana" 
  33        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"> 
  44        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 • vstup/zápatí.inc

  r12 r18  
  1 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
   1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"> 
  22        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  33                <p> 
 • šablona/atom.xsl

  r15 r18  
  22<xsl:stylesheet version="2.0" 
  33        xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 
  4         xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
   4        xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana" 
   5        xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace" 
  56        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce" 
  67        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  78        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" 
  8         exclude-result-prefixes="fn g j"> 
   9        exclude-result-prefixes="fn s k j"> 
  910        <xsl:output     method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/> 
  1011         
   
  1516         
  1617                <feed> 
  17                         <title><xsl:value-of select="g:web/g:název"/></title> 
  18                         <subtitle><xsl:value-of select="g:web/g:podtitul"/></subtitle> 
  19                         <link rel="self" href="{concat(g:web/g:url, 'atom.xml')}"/> 
  20                         <link href="{g:web/g:url}"/>                     
   18                        <title><xsl:value-of select="k:web/k:název"/></title> 
   19                        <subtitle><xsl:value-of select="k:web/k:podtitul"/></subtitle> 
   20                        <link rel="self" href="{concat(k:web/k:url, 'atom.xml')}"/> 
   21                        <link href="{k:web/k:url}"/>                     
  2122                        <updated><xsl:value-of select="current-dateTime()"/></updated>                   
  2223                        <author> 
  23                                 <name><xsl:value-of select="g:web/g:autor/g:jméno"/></name> 
  24                                 <email><xsl:value-of select="g:web/g:autor/g:email"/></email> 
   24                                <name><xsl:value-of select="k:web/k:autor/k:jméno"/></name> 
   25                                <email><xsl:value-of select="k:web/k:autor/k:email"/></email> 
  2526                        </author> 
  26                         <id><xsl:value-of select="concat('urn:uuid:', g:web/g:uuid)"/></id> 
   27                        <id><xsl:value-of select="concat('urn:uuid:', k:web/k:uuid)"/></id> 
  2728                         
  2829                        <xsl:variable name="konfigurace" select="/"/> 
  29                         <xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[empty(g:stránka/g:skrytá) or not(g:stránka/g:skrytá)]"> 
   30                        <xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[empty(s:stránka/s:skrytá) or not(s:stránka/s:skrytá)]"> 
  3031                                <entry> 
  31                                         <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title> 
   32                                        <title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title> 
  3233                                        <xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], $vstupníPřípona, '')"/> 
  33                                         <link href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, encode-for-uri($soubor), $výstupníPřípona)}" /> 
  34                                         <id><xsl:value-of select="concat('urn:', $konfigurace/g:web/g:kod ,':strana:', encode-for-uri($soubor))"/></id> 
  35                                         <!--2010-10-09T20:51:04Z--> 
   34                                        <link href="{concat($konfigurace/k:web/k:url, encode-for-uri($soubor), $výstupníPřípona)}" /> 
   35                                        <id><xsl:value-of select="concat('urn:', $konfigurace/k:web/k:kod ,':strana:', encode-for-uri($soubor))"/></id>                                  
  3636                                        <updated><xsl:value-of select="j:posledníZměna(document-uri(.))"/></updated> 
  37                                         <summary><xsl:value-of select="g:stránka/g:perex"/></summary> 
   37                                        <summary><xsl:value-of select="s:stránka/s:perex"/></summary> 
  3838                                </entry> 
  3939                        </xsl:for-each> 
 • šablona/rss.xsl

  r9 r18  
  33        xmlns:a="http://www.w3.org/2005/Atom" 
  44        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
  5         xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
  65        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce" 
  76        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  87        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" 
  9         exclude-result-prefixes="fn g j a"> 
   8        exclude-result-prefixes="fn j a"> 
  109        <xsl:output     method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/> 
  1110         
 • šablona/sitemap.xsl

  r9 r18  
  33        xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
  44        xmlns:a="http://www.w3.org/2005/Atom" 
  5         xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
  65        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce" 
  76        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  87        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" 
  9         exclude-result-prefixes="fn g j a"> 
   8        exclude-result-prefixes="fn j a"> 
  109        <xsl:output     method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/> 
  1110         
 • šablona/stránka.xsl

  r17 r18  
  33        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  44        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  5         xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
   5        xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana" 
   6        xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace" 
  67        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro" 
  78        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
   
  910        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" 
  1011        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  11         exclude-result-prefixes="fn h g xs m"> 
   12        exclude-result-prefixes="fn h s k xs m"> 
  1213        <xsl:output  
  1314                method="xml"  
   
  3233                                        <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" /> 
  3334                                </xsl:if> 
  34                                 <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title> 
   35                                <title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title> 
  3536                                <link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/> 
  3637                                <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/> 
  37                                 <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/> 
  38                                 <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>                                 
   38                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/> 
   39                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>                                 
  3940                        </head> 
  4041                        <body> 
  4142                                <div id="tělo"> 
  4243                                        <div id="záhlaví"> 
  43                                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/> 
   44                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/> 
  4445                                        </div> 
  4546                                        <div id="vnitřek"> 
  46                                                 <h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1> 
   47                                                <h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1> 
  4748                                                <ul id="nabídka"> 
  48                                                         <xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[g:stránka/g:pořadí]"> 
  49                                                                 <xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/> 
  50                                                                 <xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/> 
   49                                                        <xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]"> 
   50                                                                <xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/> 
   51                                                                <xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/> 
  5152                                                                <li> 
  5253                                                                        <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/> 
  5354                                                                        <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/> 
  54                                                                         <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a> 
   55                                                                        <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a> 
  5556                                                                </li> 
  5657                                                        </xsl:for-each> 
  5758                                                </ul> 
  5859                                                <div id="text"> 
  59                                                         <xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/> 
   60                                                        <xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/> 
  6061                                                </div> 
  6162                                        </div> 
  6263                                        <div id="zápatí"> 
  63                                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/> 
   64                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/> 
  6465                                        </div> 
  6566                                </div> 
   
  7677    </xsl:template> 
  7778     
  78     <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly --> 
   79    <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče --> 
  7980    <xsl:template name="varováníRetardace"> 
  8081        <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů"> 
   
  8586                        </xsl:comment> 
  8687        </xsl:if> 
  87     </xsl:template>     
  88     <xsl:template match="g:web/g:js">            
   88    </xsl:template> 
   89 
   90    <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->     
   91    <xsl:template match="k:web/k:js">            
  8992        <script src="{text()}" type="text/javascript"> 
  9093                <xsl:call-template name="varováníRetardace"/> 
  9194        </script> 
  9295    </xsl:template> 
  93     <xsl:template match="g:web/g:css"> 
   96    <xsl:template match="k:web/k:css"> 
  9497        <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" /> 
  9598    </xsl:template> 
   
  111114     
  112115    <!-- Ukázka vlastního „makra“: --> 
  113     <xsl:template match="g:měřák"> 
   116    <xsl:template match="m:měřák"> 
  114117        <xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/> 
  115118        <xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>