Changeset 15:cfb2fc0ca242

Show
Ignore:
Timestamp:
04/28/11 00:16:27 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).

Files:
5 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • build.xml

  r11 r15  
  88        <property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/> 
  99         
   10        <property name="vstupníPřípona" value=".xml"/> 
   11        <property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/> 
   12         
  1013        <target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace"> 
  1114        </target> 
  1215         
  1316        <target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">          
  14                 <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"> 
  15                         <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/> 
   17                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl"> 
   18                        <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>             
   19                        <param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/> 
   20                        <param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/> 
   21                        <param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/> 
  1622                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
  1723                        <classpath location="${funkce}"/> 
   
  2733                <!-- Atom --> 
  2834                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl"> 
   35                        <param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/> 
   36                        <param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/> 
  2937                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
  3038                        <classpath location="${funkce}"/> 
   
  4351                </xslt> 
  4452                 
  45                 <!-- TODO: Sitemap.xml --> 
   53                <!-- Sitemap.xml --> 
  4654                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl">                        
  4755                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
 • vstup/css/styl.css

  r12 r15  
  2121 
  2222#nabídka {       
  23         width: 160px; 
   23        width: 10.3em; 
  2424        position: relative; 
  2525        left: -20px; 
 • vstup/záhlaví.inc

  r3 r15  
  22        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  33                <p class="logo"> 
  4                         [tady bude časem naše logo] 
   4                        <img src="grafika/logo.png" alt="XML Web generátor"/> 
  55                </p> 
  66    </text>     
 • šablona/atom.xsl

  r7 r15  
  88        exclude-result-prefixes="fn g j"> 
  99        <xsl:output     method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/> 
   10         
   11        <xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/> 
   12        <xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/> 
  1013         
  1114        <xsl:template match="/">                 
   
  2427                         
  2528                        <xsl:variable name="konfigurace" select="/"/> 
  26                         <xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[empty(g:stránka/g:skrytá) or not(g:stránka/g:skrytá)]"> 
   29                        <xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[empty(g:stránka/g:skrytá) or not(g:stránka/g:skrytá)]"> 
  2730                                <entry> 
  2831                                        <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title> 
  29                                         <xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], '.xml', '')"/> 
  30                                         <link href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, encode-for-uri($soubor), '.xhtml')}" /> 
   32                                        <xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], $vstupníPřípona, '')"/> 
   33                                        <link href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, encode-for-uri($soubor), $výstupníPřípona)}" /> 
  3134                                        <id><xsl:value-of select="concat('urn:', $konfigurace/g:web/g:kod ,':strana:', encode-for-uri($soubor))"/></id> 
  3235                                        <!--2010-10-09T20:51:04Z--> 
 • šablona/stránka.xsl

  r12 r15  
  77        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" 
  88        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" 
  9         exclude-result-prefixes="fn h g"> 
   9        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
   10        exclude-result-prefixes="fn h g xs"> 
  1011        <xsl:output  
  1112                method="xml"  
   
  1718        <!-- Vstupní adresář: --> 
  1819        <xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/> 
   20        <xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/> 
   21        <xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/> 
   22        <xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/> 
   23        <xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/> 
  1924         
  2025        <!-- Celý dokument: --> 
   
  3237                                <div id="tělo"> 
  3338                                        <div id="záhlaví"> 
  34                                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/> 
   39                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/> 
  3540                                        </div> 
  3641                                        <div id="vnitřek"> 
  3742                                                <h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1> 
  3843                                                <ul id="nabídka"> 
  39                                                         <xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]"> 
   44                                                        <xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[g:stránka/g:pořadí]"> 
  4045                                                                <xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/> 
  4146                                                                <xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/> 
  4247                                                                <li> 
  4348                                                                        <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/> 
  44                                                                         <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/> 
   49                                                                        <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/> 
  4550                                                                        <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a> 
  4651                                                                </li> 
   
  5257                                        </div> 
  5358                                        <div id="zápatí"> 
  54                                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/> 
   59                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/> 
  5560                                        </div> 
  5661                                </div> 
   
  6873     
  6974    <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly --> 
  70     <xsl:template match="g:web/g:js"> 
  71         <script src="{text()}" type="text/javascript" /> 
   75    <xsl:template name="varováníRetardace"> 
   76        <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů"> 
   77                        <xsl:comment> 
   78                                Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů. 
   79                                Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč, 
   80                                jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari). 
   81                        </xsl:comment> 
   82        </xsl:if> 
   83    </xsl:template>     
   84    <xsl:template match="g:web/g:js">            
   85        <script src="{text()}" type="text/javascript"> 
   86                <xsl:call-template name="varováníRetardace"/> 
   87        </script> 
  7288    </xsl:template> 
  7389    <xsl:template match="g:web/g:css">