xmlns/makro

Version 3 (modified by fiki, 9 years ago)

ukázka makra

Makro

Toto je jmenný prostor pro makro.

Na přesné definici formátu se pracuje: #11 (do té doby je potřeba se řídit ukázkovými soubory a zdrojovým kódem).

Ukázka

Makro pro převod interních odkazů:

 • doplnění správné přípony
 • URL kódování znaků

Definice makra:

<xsl:template match="m:a">
    <a>
        <xsl:copy-of select="@*"/>
        <xsl:attribute name="href">
            <xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
        </xsl:attribute>
        <xsl:apply-templates/>
    </a>
</xsl:template>

Do textu stránky vložíme např.:

<m:a href="naše produkty" title="Klikni zde!">odkaz</m:a>

A ve vygenerovaném výstupu se objeví:

<a href="na%C5%A1e%20produkty.xhtml" title="Klikni zde!">odkaz</a>