Custom Query (17 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#21 Kompatibilita s procesorem Saxon 9.1.0.8 fiki chyba blokuje XSLT šablona vývojová
#5 XInclude – vkládání stránek fiki vylepšení nepodstatné XSLT šablona vývojová
#14 Vycpávkový text fiki vylepšení zanedbatelné XSLT šablona vývojová

Status: closed (7 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#7 Podpora wiki syntaxe fiki vylepšení blokuje XSLT šablona vývojová
#8 Rozložení šablony na více částí fiki vylepšení blokuje XSLT šablona vývojová
#12 Zvýrazňování syntaxe fiki vylepšení kritické Java vývojová
#13 Diagramy fiki vylepšení významné XSLT šablona vývojová
#15 Tabulky fiki vylepšení významné XSLT šablona vývojová
#16 Makro pro odkazy fiki vylepšení významné XSLT šablona vývojová
#18 ROT13 – šifrování fiki vylepšení významné XSLT šablona vývojová

Status: new (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#9 Validace výstupu pomocí W3C validátoru fiki vylepšení blokuje Antovský skript vývojová
#10 Anglická dokumentace fiki vylepšení blokuje Web a dokumentace vývojová
#19 Stažení archivu pro offline prohlížení fiki vylepšení blokuje Antovský skript vývojová
#22 Formuláře fiki vylepšení blokuje XSLT šablona vývojová
#11 Validace vstupu, XSD fiki úkol významné Schéma (XSD atd.) vývojová
#17 Obrázky fiki vylepšení významné Java vývojová

Status: reopened (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#20 Skriptování fiki vylepšení významné XSLT šablona vývojová
Note: See TracQuery for help on using queries.