Timeline


and

04/07/11:

22:34 WikiStart edited by fiki
upozornění na vývoj programu (diff)

04/05/11:

00:06 InstalacePoužití edited by fiki
(diff)
00:04 WikiStart edited by fiki
(diff)

04/04/11:

23:53 WikiStart edited by fiki
motivace (diff)
01:00 FAQ edited by fiki
(diff)
00:59 FAQ edited by fiki
(diff)
00:24 Changeset [13:d5e9c879663e] by František Kučera <franta-hg@…>
Ještě více lorem ipsum.

04/03/11:

23:15 Changeset [12:3719b121c3c4] by František Kučera <franta-hg@…>
Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem …
23:11 vlastnosti created by fiki
22:59 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:58 InstalacePoužití edited by fiki
(diff)
22:57 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:44 využití created by fiki
22:25 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:22 Autor created by fiki
moje odkazy
22:18 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:16 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:14 FAQ edited by fiki
První ČKD. (diff)
22:03 FAQ created by fiki
20:39 Changeset [11:78a8dd1eeb2b] by František Kučera <franta-hg@…>
statický obsah a úloha pro čištění
20:12 Changeset [10:4e70453a027f] by František Kučera <franta-hg@…>
Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
18:46 Ticket #2 (Generování RSS, Atom, Sitemap.xml) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r9. (stránky + web.conf) → (atom.xml) → (rss.xml + …
18:44 Changeset [9:71275159d985] by František Kučera <franta-hg@…>
Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2
17:44 Changeset [8:ad0ee12d13fd] by František Kučera <franta-hg@…>
RSS agregace, #2
16:51 Changeset [7:5b46493979c9] by František Kučera <franta-hg@…>
Atom – zjednodušení, #2
16:38 Ticket #3 (Vlastní Java funkce a saxon) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r6
16:34 Changeset [6:801a8935caf7] by František Kučera <franta-hg@…>
Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, …
12:56 princip.png attached to WikiStart by fiki
Schéma fungování
02:39 Changeset [5:0a7c6c9357d3] by František Kučera <franta-hg@…>
Při kopírování elementů vynecháme nepoužité xmlns deklarace.
01:47 Ticket #1 (Generování hlavní nabídky) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r4 TODO: hezké bude, když aktuálně otevřená stránka nebude v …
01:46 Changeset [4:1bb39595a51c] by František Kučera <franta-hg@…>
genrování hlavní nabídky #1 Stránky, které mají být v nabídce, musí …
00:08 Ticket #6 (Záhlaví a západí) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r3
00:07 Changeset [3:1529a89b61a5] by František Kučera <franta-hg@…>
vkládáme i záhlaví, #6
00:00 Milestone První veřejné vydání completed

04/02/11:

23:54 Changeset [2:ab9099ff88fa] by František Kučera <franta-hg@…>
vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
20:52 InstalacePoužití edited by fiki
(diff)
20:46 WikiStart edited by fiki
(diff)
20:46 InstalacePoužití created by fiki
20:08 Ticket #10 (Anglická dokumentace) created by fiki
Základní dokumentaci přeložit do angličtiny.
19:56 Ticket #9 (Validace výstupu pomocí W3C validátoru) created by fiki
Vytvořit antovskou úlohu, která odešle vygenerované stránky …
19:54 Ticket #8 (Rozložení šablony na více částí) created by fiki
V šabloně by bylo dobré oddělit funkcionalitu (generování nabídky, …
19:51 Ticket #7 (Podpora wiki syntaxe) created by fiki
Uživatel by měl mít možnost tvořit stránky i v jiném formátu než je XHTML. …
19:46 Ticket #6 (Záhlaví a západí) created by fiki
Do výstupních stránek přidávat záhlaví (logo) a zápatí ze souborů: - …
19:44 Ticket #5 (XInclude – vkládání stránek) created by fiki
Umožnit vkládání stránek pomocí XInclude.
19:44 Ticket #4 (FAQ a úvodní stránka) created by fiki
Napsat stručný FAQ a úvodní stránku – motivace, technologie, logo
19:42 Ticket #3 (Vlastní Java funkce a saxon) created by fiki
Umožnit používání vlastních funkcí napsaných v jazyce Java – budou potřeba …
19:40 Ticket #2 (Generování RSS, Atom, Sitemap.xml) created by fiki
Je potřeba generovat agregované výstupy - RSS - Atom - Sitemap které …
19:36 Ticket #1 (Generování hlavní nabídky) created by fiki
Ke každé nabídce je potřeba vygenerovat boční nabídku, která bude …
19:20 Changeset [1:a05c6f3cbc3e] by František Kučera <franta-hg@…>
základ, první verze
18:27 WikiStart edited by fiki
Graf – jak to funguje (diff)
17:59 WikiStart edited by fiki
(diff)
17:45 InterTrac created by trac
17:45 CamelCase created by trac
17:45 TracModPython created by trac
17:45 TracTickets created by trac
17:45 InterWiki created by trac
17:45 TracBackup created by trac
17:45 TracGuide created by trac
17:45 TracIni created by trac
17:45 WikiFormatting created by trac
17:45 TracLogging created by trac
17:45 TracEnvironment created by trac
17:45 RecentChanges created by trac
17:45 TracInterfaceCustomization created by trac
17:45 TracFineGrainedPermissions created by trac
17:45 WikiDeletePage created by trac
17:45 TracInstall created by trac
17:45 SandBox created by trac
17:45 TracSyntaxColoring created by trac
17:45 TracUpgrade created by trac
17:45 WikiNewPage created by trac
17:45 TracNotification created by trac
17:45 WikiStart created by trac
17:45 TracPermissions created by trac
17:45 TracChangeset created by trac
17:45 TracImport created by trac
17:45 TracReports created by trac
17:45 TracAdmin created by trac
17:45 TracBrowser created by trac
17:45 TracCgi created by trac
17:45 WikiMacros created by trac
17:45 TracLinks created by trac
17:45 TracNavigation created by trac
17:45 TracQuery created by trac
17:45 PageTemplates created by trac
17:45 TracUnicode created by trac
17:45 TracSupport created by trac
17:45 TitleIndex created by trac
17:45 TracSearch created by trac
17:45 TracWiki created by trac
17:45 TracRevisionLog created by trac
17:45 TracFastCgi created by trac
17:45 WikiRestructuredText created by trac
17:45 WikiRestructuredTextLinks created by trac
17:45 TracPlugins created by trac
17:45 TracTicketsCustomFields created by trac
17:45 TracWorkflow created by trac
17:45 TracRss created by trac
17:45 WikiHtml created by trac
17:45 TracTimeline created by trac
17:45 WikiProcessors created by trac
17:45 WikiPageNames created by trac
17:45 TracAccessibility created by trac
17:45 TracRoadmap created by trac
17:45 TracStandalone created by trac
17:45 InterMapTxt created by trac
17:45 TracModWSGI created by trac
15:36 Changeset [0:1c851d31624a] by František Kučera <franta-hg@…>
Licence: GPLv3
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.