root/build.xml

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Chgset Date Author Log Message
(edit) @136:d5feb9d8ebc3 [136:d5feb9d8ebc3] 9 months František Kučera <franta-hg@…> fix license version: GNU GPLv3
(edit) @134:85c516f944a1 [134:85c516f944a1] 6 years František Kučera <franta-hg@…> vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties
(edit) @131:d47607999a8c [131:d47607999a8c] 7 years František Kučera <franta-hg@…> podpora zaostalých prohlížečů – konfigurovatelná v .properties místo v …
(edit) @130:94339837c42d [130:94339837c42d] 7 years František Kučera <franta-hg@…> ant: spouštění volitelného skriptu (připrav.sh) před generováním
(edit) @129:36c2e2bc2eb4 [129:36c2e2bc2eb4] 7 years František Kučera <franta-hg@…> Ant: úloha pro publikování obsahu
(edit) @123:c1999d6bc76a [123:c1999d6bc76a] 7 years František Kučera <franta-hg@…> build.properties – cesta k XSLT JARu
(edit) @121:1a32988c4fef [121:1a32988c4fef] 8 years František Kučera <franta-hg@…> odstranění mezer na koncích řádků
(edit) @87:25dec6931f18 [87:25dec6931f18] 8 years František Kučera <franta-hg@…> Lepší odsazení, tabulátory.
(edit) @82:90a58fca78e5 [82:90a58fca78e5] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Dokumentace: javadoc.
(edit) @78:7e478bfa5694 [78:7e478bfa5694] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.
(edit) @64:c069af21c4be [64:c069af21c4be] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Antovská úloha pro zobrazení výstupu ve www prohlížeči.
(edit) @60:6e574058ef56 [60:6e574058ef56] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Licence: informace o licenci při spuštění programu.
(edit) @51:df1f942f7b69 [51:df1f942f7b69] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu …
(edit) @31:da6ae32853cb [31:da6ae32853cb] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Zvýrazňování syntaxe #12 – prakticky hotové.
(edit) @24:63e404f454e8 [24:63e404f454e8] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
(edit) @22:65afc0483ef5 [22:65afc0483ef5] 9 years František Kučera <franta-hg@…> lepší závislosti antovských úloh
(edit) @20:29361e026fa3 [20:29361e026fa3] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271 …
(edit) @15:cfb2fc0ca242 [15:cfb2fc0ca242] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
(edit) @11:78a8dd1eeb2b [11:78a8dd1eeb2b] 9 years František Kučera <franta-hg@…> statický obsah a úloha pro čištění
(edit) @10:4e70453a027f [10:4e70453a027f] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
(edit) @9:71275159d985 [9:71275159d985] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2
(edit) @8:ad0ee12d13fd [8:ad0ee12d13fd] 9 years František Kučera <franta-hg@…> RSS agregace, #2
(edit) @7:5b46493979c9 [7:5b46493979c9] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Atom – zjednodušení, #2
(edit) @6:801a8935caf7 [6:801a8935caf7] 9 years František Kučera <franta-hg@…> Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, …
(edit) @4:1bb39595a51c [4:1bb39595a51c] 9 years František Kučera <franta-hg@…> genrování hlavní nabídky #1 Stránky, které mají být v nabídce, musí …
(edit) @2:ab9099ff88fa [2:ab9099ff88fa] 9 years František Kučera <franta-hg@…> vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
(add) @1:a05c6f3cbc3e [1:a05c6f3cbc3e] 9 years František Kučera <franta-hg@…> základ, první verze
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.