Changeset 11:78a8dd1eeb2b for build.xml

Show
Ignore:
Timestamp:
04/03/11 20:39:10 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

statický obsah a úloha pro čištění

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • build.xml

  r10 r11  
  1111        </target> 
  1212         
  13         <target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">           
   13        <target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">          
  1414                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"> 
  15                         <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/web.conf"/> 
   15                        <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/> 
  1616                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
  1717                        <classpath location="${funkce}"/> 
   
  2222        </target> 
  2323         
  24         <target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml"> 
   24        <target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml."> 
  2525                <!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat --> 
  2626         
   
  5454        </target> 
  5555         
  56         <target name="kompiluj-funkce" description="">           
   56        <target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">             
  5757                <mkdir dir="${funkce}"/> 
  5858                <javac 
   
  6363        </target> 
  6464         
   65        <target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd."> 
   66                <copy todir="${výstup}"> 
   67                        <fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,*.inc,web.conf"/> 
   68                </copy> 
   69        </target> 
   70         
   71        <target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah."> 
   72                <delete includeemptydirs="true"> 
   73                        <fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/> 
   74                        <fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/> 
   75                </delete> 
   76        </target> 
   77         
  6578</project>