root/build.xml

Revision 136:d5feb9d8ebc3, 7.5 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 2 years ago)

fix license version: GNU GPLv3

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!--
3XML Web generátor – program na generování webových stránek
4Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
5
6This program is free software: you can redistribute it and/or modify
7it under the terms of the GNU General Public License as published by
8the Free Software Foundation, version 3 of the License.
9
10This program is distributed in the hope that it will be useful,
11but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13GNU General Public License for more details.
14
15You should have received a copy of the GNU General Public License
16along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17-->
18<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
19
20        <loadproperties srcfile="build.uživatelské.properties"/>
21        <loadproperties srcfile="build.properties"/>
22
23        <!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
24        <property name="vstup" value="vstup"/>
25        <property name="výstup" value="výstup"/>
26        <property name="šablona" value="šablona"/>
27        <property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
28        <property name="temp" value="temp"/>
29        <property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
30        <property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
31
32        <property name="vstupníPřípona" value=".${vstup.pripona}"/>
33        <property name="výstupníPřípona" value=".${vystup.pripona}"/>
34
35        <target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,_připrav,agregace,stránky"/>
36
37        <target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">
38                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
39                        <param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="${xml.zaostaleProhlizece}"/>
40                        <param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
41                        <param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
42                        <classpath location="${xslt.jar}"/>
43                        <classpath location="${funkce}"/>
44                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
45                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
46                        </factory>
47                </xslt>
48        </target>
49
50        <target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
51                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
52                        <classpath location="${xslt.jar}"/>
53                        <classpath location="${funkce}"/>
54                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
55                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
56                        </factory>
57                </xslt>
58        </target>
59
60        <target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
61                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
62                        <classpath location="${xslt.jar}"/>
63                        <classpath location="${funkce}"/>
64                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
65                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
66                        </factory>
67                </xslt>
68        </target>
69
70        <target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
71                <!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
72
73                <!-- Atom -->
74                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
75                        <param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
76                        <param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
77                        <classpath location="${xslt.jar}"/>
78                        <classpath location="${funkce}"/>
79                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
80                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
81                        </factory>
82                </xslt>
83
84                <!-- RSS -->
85                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl"  processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
86                        <classpath location="${xslt.jar}"/>
87                        <classpath location="${funkce}"/>
88                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
89                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
90                        </factory>
91                </xslt>
92
93                <!-- Sitemap.xml -->
94                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl"  processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
95                        <classpath location="${xslt.jar}"/>
96                        <classpath location="${funkce}"/>
97                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
98                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
99                        </factory>
100                </xslt>
101
102                <!-- Seznam stránek -->
103                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl"  processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
104                        <classpath location="${xslt.jar}"/>
105                        <classpath location="${funkce}"/>
106                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
107                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
108                        </factory>
109                </xslt>
110
111        </target>
112
113        <target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">
114                <mkdir dir="${funkce}"/>
115                <javac
116                        srcdir="${šablona}/funkce/src"
117                        destdir="${funkce}"
118                        includeAntRuntime="no">
119                </javac>
120        </target>
121
122        <target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
123                <copy todir="${výstup}">
124                        <fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
125                </copy>
126        </target>
127
128        <target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
129                <delete includeemptydirs="true">
130                        <fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
131                        <fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
132                        <fileset file="${seznamMaker}"/>
133                </delete>
134        </target>
135
136        <target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
137                <exec executable="x-www-browser" os="Linux">
138                        <arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
139                </exec>
140        </target>
141
142        <target name="publikuj" description="Nahraje výstup na server pomocí uživatelského skriptu.">
143                <exec executable="skripty/_publikuj.sh" os="Linux"/>
144        </target>
145       
146        <target name="_připrav" description="Spustí volitelný skript před generováním.">
147                <exec executable="skripty/_připrav.sh" os="Linux"/>
148        </target>
149
150        <target name="dokumentace" description="Sestaví dokumentaci">
151                <javadoc destdir="dokumentace/javadoc" linksource="true" windowtitle="XML Web generátor – javadoc">
152                        <fileset dir="šablona/funkce/src"/>
153                </javadoc>
154        </target>
155
156        <target name="licence">
157                <echo>${čára}
158XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
159This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
160This is free software, and you are welcome to redistribute it
161under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
162${čára}</echo>
163        </target>
164
165        <target name="licence-gpl">
166                <loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
167                <loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
168                <echo>${čára}</echo>
169                <echo>${licence.txt}</echo>
170                <echo>${čára}</echo>
171                <echo>${gpl-3.0.txt}</echo>
172                <echo>${čára}</echo>
173        </target>
174
175</project>
176
Note: See TracBrowser for help on using the browser.