root/build.xml @ 4:1bb39595a51c

Revision 4:1bb39595a51c, 1.3 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.

Line 
1<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
2
3        <!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
4        <property name="vstup" value="vstup"/>
5        <property name="výstup" value="výstup"/>
6        <property name="šablona" value="šablona"/>
7        <property name="temp" value="temp"/>
8        <property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
9       
10        <target name="generuj" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">         
11                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
12                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
13            <classpath location="${funkce}"/>
14                       
15            <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
16                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
17                        </factory>
18                       
19                        <sysproperty key="javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl"/>
20                        <sysproperty key="javax.xml.parsers.SAXParserFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl"/>
21                        <sysproperty key="org.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration" value="org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration"/>                 
22                </xslt>
23        </target>
24       
25</project>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.