root/build.xml @ 1:a05c6f3cbc3e

Revision 1:a05c6f3cbc3e, 493 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

základ, první verze

Line 
1<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
2
3        <!-- Používané adresáře (pravděpodobně nepotřebujete měnit) -->
4        <property name="vstup" value="vstup"/>
5        <property name="výstup" value="výstup"/>
6        <property name="šablona" value="šablona"/>
7        <property name="temp" value="temp"/>
8       
9        <target name="generuj" description="">         
10                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"></xslt>
11        </target>
12       
13</project>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.