root/build.xml @ 9:71275159d985

Revision 9:71275159d985, 2.5 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2

Line 
1<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
2
3        <!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
4        <property name="vstup" value="vstup"/>
5        <property name="výstup" value="výstup"/>
6        <property name="šablona" value="šablona"/>
7        <property name="temp" value="temp"/>
8        <property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
9       
10        <target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
11        </target>
12       
13        <target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">         
14                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
15                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
16                        <classpath location="${funkce}"/>
17                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
18                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
19                        </factory>
20                </xslt>
21        </target>
22       
23        <target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml">
24                <!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
25       
26                <!-- Atom -->
27                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
28                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
29                        <classpath location="${funkce}"/>
30                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
31                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
32                        </factory>
33                </xslt>
34               
35                <!-- RSS --> 
36                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl">                       
37                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
38                        <classpath location="${funkce}"/>
39                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
40                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
41                        </factory>
42                </xslt>
43               
44                <!-- TODO: Sitemap.xml -->
45                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl">                       
46                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
47                        <classpath location="${funkce}"/>
48                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
49                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
50                        </factory>
51                </xslt>
52               
53        </target>
54       
55        <target name="kompiluj-funkce" description="">         
56                <mkdir dir="${funkce}"/>
57                <javac
58                        srcdir="${šablona}/funkce/src"
59                        destdir="${funkce}"                     
60                        includeAntRuntime="no">
61                </javac>
62        </target>
63       
64</project>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.