root/build.xml @ 7:5b46493979c9

Revision 7:5b46493979c9, 1.7 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Atom – zjednodušení, #2

Line 
1<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
2
3        <!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
4        <property name="vstup" value="vstup"/>
5        <property name="výstup" value="výstup"/>
6        <property name="šablona" value="šablona"/>
7        <property name="temp" value="temp"/>
8        <property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
9       
10        <target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
11        </target>
12       
13        <target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">         
14                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
15                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
16                        <classpath location="${funkce}"/>
17                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
18                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
19                        </factory>
20                </xslt>
21        </target>
22       
23        <target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml">
24                <!-- Atom -->
25                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
26                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
27                        <classpath location="${funkce}"/>                       
28                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
29                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
30                        </factory>
31                </xslt>
32               
33        </target>
34       
35        <target name="kompiluj-funkce" description="">         
36                <mkdir dir="${funkce}"/>
37                <javac
38                        srcdir="${šablona}/funkce/src"
39                        destdir="${funkce}"                     
40                        includeAntRuntime="no">
41                </javac>
42        </target>
43       
44</project>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.