Changeset 78:7e478bfa5694 for build.xml

Show
Ignore:
Timestamp:
01/08/12 17:26:24 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Tags:
v0.3
Message:

Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • build.xml

  r64 r78  
  3636        <target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">            
  3737                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison"> 
  38                         <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>             
  3938                        <param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/> 
  4039                        <param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/> 
   
  122121        <target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd."> 
  123122                <copy todir="${výstup}"> 
  124                         <fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/> 
   123                        <fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/> 
  125124                </copy> 
  126125        </target>