root/build.xml @ 64:c069af21c4be

Revision 64:c069af21c4be, 7.1 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 8 years ago)

Antovská úloha pro zobrazení výstupu ve www prohlížeči.

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!--
3XML Web generátor – program na generování webových stránek
4Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
5
6This program is free software: you can redistribute it and/or modify
7it under the terms of the GNU General Public License as published by
8the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
9(at your option) any later version.
10
11This program is distributed in the hope that it will be useful,
12but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14GNU General Public License for more details.
15
16You should have received a copy of the GNU General Public License
17along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18-->
19<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
20
21        <!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
22        <property name="vstup" value="vstup"/>
23        <property name="výstup" value="výstup"/>
24        <property name="šablona" value="šablona"/>
25        <property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
26        <property name="temp" value="temp"/>
27        <property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
28        <property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
29       
30        <property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
31        <property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
32       
33        <target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,agregace,stránky">
34        </target>
35       
36        <target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">           
37                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
38                        <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>           
39                        <param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
40                        <param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
41                        <param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
42                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
43                        <classpath location="${funkce}"/>
44                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
45                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
46                        </factory>
47                </xslt>
48        </target>
49       
50        <target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
51                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
52                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
53                        <classpath location="${funkce}"/>
54                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
55                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
56                        </factory>
57                </xslt>
58        </target>
59       
60        <target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
61                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
62                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
63                        <classpath location="${funkce}"/>
64                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
65                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
66                        </factory>
67                </xslt>
68        </target>
69       
70        <target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
71                <!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
72       
73                <!-- Atom -->
74                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
75                        <param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
76                        <param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
77                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
78                        <classpath location="${funkce}"/>
79                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
80                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
81                        </factory>
82                </xslt>
83               
84                <!-- RSS --> 
85                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl"  processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">                       
86                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
87                        <classpath location="${funkce}"/>
88                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
89                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
90                        </factory>
91                </xslt>
92               
93                <!-- Sitemap.xml -->
94                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl"  processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">                       
95                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
96                        <classpath location="${funkce}"/>
97                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
98                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
99                        </factory>
100                </xslt>
101               
102                <!-- Seznam stránek --> 
103                <xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl"  processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">                 
104                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
105                        <classpath location="${funkce}"/>
106                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
107                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                           
108                        </factory>
109                </xslt>
110               
111        </target>
112       
113        <target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">           
114                <mkdir dir="${funkce}"/>
115                <javac
116                        srcdir="${šablona}/funkce/src"
117                        destdir="${funkce}"                     
118                        includeAntRuntime="no">
119                </javac>
120        </target>
121       
122        <target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
123                <copy todir="${výstup}">
124                        <fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
125                </copy>
126        </target>
127       
128        <target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
129                <delete includeemptydirs="true">
130                        <fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
131                        <fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
132                        <fileset file="${seznamMaker}"/>
133                </delete>
134        </target>
135       
136        <target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
137                <exec executable="x-www-browser" os="Linux">
138                        <arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
139                </exec>
140        </target>
141       
142        <target name="licence">
143                <echo>${čára}
144XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
145This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
146This is free software, and you are welcome to redistribute it
147under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
148${čára}</echo>
149        </target>
150       
151        <target name="licence-gpl">
152                <loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
153                <loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
154                <echo>${čára}</echo> 
155                <echo>${licence.txt}</echo> 
156                <echo>${čára}</echo> 
157                <echo>${gpl-3.0.txt}</echo> 
158                <echo>${čára}</echo> 
159        </target>
160       
161</project>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.