{6} Všechny úkoly podle milníku (včetně dokončených) (19 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

První vydání (13 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#19 Anglická lokalizace Celá aplikace new 1.0 úkol blokuje fiki 02/12/11
#17 Portovat na Jetty Celá aplikace accepted 1.0 úkol blokuje fiki 02/12/11
#18 Balíček pro debian Celá aplikace new 1.0 úkol blokuje fiki 02/12/11
#15 Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu HTML a JavaScript accepted 1.0 chyba významné fiki 08/24/09
#11 Chyba formátování a Accept-Language Serverová Java accepted 1.0 chyba nepodstatné fiki 06/03/09
#13 Internet Explorer HTML a JavaScript new 1.0 chyba nepodstatné fiki 08/04/09
#10 Nápověda – průvodce Celá aplikace closed vyřešeno 1.0 úkol blokuje fiki 08/04/09
#6 Formátování SQL Serverová Java closed není chyba 1.0 úkol nepodstatné fiki 08/04/09
#3 Vícenásobné výsledkové sady Serverová Java closed vyřešeno 1.0 úkol nepodstatné fiki 07/18/09
#8 Tipy, citáty a odkazy Datový model aplikace closed vyřešeno 1.0 úkol kritické fiki 06/01/09
#2 Escapování HTML Serverová Java closed vyřešeno 1.0 úkol blokuje fiki 05/31/09
#5 Ajaxové JSP Serverová Java closed vyřešeno 1.0 úkol zanedbatelné fiki 05/31/09
#1 Licence AGPL Celá aplikace closed vyřešeno 1.0 úkol blokuje fiki 05/30/09

Druhé vydání (6 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#16 Podpora grafů Serverová Java new 1.0 úkol blokuje fiki 12/20/09
#12 Generátor modelu databáze Datový model pískoviště accepted 1.0 úkol blokuje fiki 08/05/09
#9 SQL varování Serverová Java new 1.0 vylepšení nepodstatné fiki 08/04/09
#14 Historie – tlačítka v prohlížeči HTML a JavaScript new 1.0 vylepšení zanedbatelné fiki 08/05/09
#7 Pružné rozvržení HTML HTML a JavaScript new 1.0 úkol zanedbatelné fiki 08/04/09
#4 Optimalizovat tabulku historie Datový model aplikace new 1.0 úkol zanedbatelné fiki 08/04/09
Note: See TracReports for help on using and creating reports.