root

Name Size Rev Age Last Change
html 74:48066e753dd6 14 years František Kučera <franta-hg@…>: Vlastní (stručné) chybové hlášky (404 a 500), IP adresa pro reverzní proxy …
java 87:5fff85c7f980 4 years František Kučera <franta-hg@…>: nové netbeans
konfigurace 76:48d0c0d0da21 13 years František Kučera <franta-hg@…>: Datový zdroj pro jettyho. První nástřel. Stačí doplnit heslo, nahrát JDBC …
licence 75:e0c23170f359 14 years František Kučera <franta-hg@…>: oprava názvu programu
sql 43:8d1a92f64110 15 years František Kučera <franta-hg@…>: SQL: tabulka průvodce (nápovědy) a sekvence
.hgignore 170 bytes 79:aa8c8f51b0cc 12 years František Kučera <franta-hg@…>: drobnosti, netbeans, entity
Note: See TracBrowser for help on using the browser.