root

Name Size Rev Age Last Change
html 74:48066e753dd6 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Vlastní (stručné) chybové hlášky (404 a 500), IP adresa pro reverzní proxy …
java 85:584f0b7e4b20 8 years František Kučera <franta-hg@…>: nové netbeans
konfigurace 76:48d0c0d0da21 10 years František Kučera <franta-hg@…>: Datový zdroj pro jettyho. První nástřel. Stačí doplnit heslo, nahrát JDBC …
licence 75:e0c23170f359 10 years František Kučera <franta-hg@…>: oprava názvu programu
sql 43:8d1a92f64110 11 years František Kučera <franta-hg@…>: SQL: tabulka průvodce (nápovědy) a sekvence
.hgignore 170 bytes 79:aa8c8f51b0cc 9 years František Kučera <franta-hg@…>: drobnosti, netbeans, entity
Note: See TracBrowser for help on using the browser.