Ticket #2 (closed úkol: vyřešeno)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Escapování HTML

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První vydání
Component: Serverová Java Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

Escapovat HTML u uživatelských hodnot z databáze.
Aby se nemohl rozbít výpis tabulky.

Change History

Changed 10 years ago by fiki

  • component changed from Datový model aplikace to Serverová Java

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

Changed 10 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

vyřešeno v rámci #5

Note: See TracTickets for help on using tickets.