Ticket #6 (closed úkol: není chyba)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Formátování SQL

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: nepodstatné Milestone: První vydání
Component: Serverová Java Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

V historii zobrazovat SQL příkazy naformátované:

  • odsazení tabulátory a zalomení řádků
  • velká písmena u klíčových slov?
  • barevné zvýraznění?

Change History

Changed 11 years ago by fiki

  • status changed from new to closed
  • resolution set to není chyba
  • Odsazení se v historii nezobrazuje, ale když si uživatel na dotaz klikne a načte si ho do vstupního pole, odsazení je zachováno.
  • Velká písmena ať se naučí laskavý uživatel psát sám.
  • Barevné zvýraznění zatím nebude.
Note: See TracTickets for help on using tickets.