Ticket #1 (closed úkol: vyřešeno)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Licence AGPL

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První vydání
Component: Celá aplikace Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

Licencovat program pod Affero GPL

  • soubor s licencí
  • přibalit zdrojáky do .war souboru

Change History

Changed 11 years ago by fiki

  • component changed from Datový model aplikace to Celá aplikace

Changed 11 years ago by fiki

  • status changed from new to accepted

Changed 11 years ago by fiki

  • status changed from accepted to closed
  • resolution set to vyřešeno

hotovo, licence přidána, zdrojáky se přibalují do .WARu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.