Custom Query (12 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#12 Generátor modelu databáze accepted fiki úkol blokuje Druhé vydání
#16 Podpora grafů new fiki úkol blokuje Druhé vydání
#17 Portovat na Jetty accepted fiki úkol blokuje První vydání
#18 Balíček pro debian new fiki úkol blokuje První vydání
#19 Anglická lokalizace new fiki úkol blokuje První vydání
#15 Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu accepted fiki chyba významné První vydání
#9 SQL varování new fiki vylepšení nepodstatné Druhé vydání
#11 Chyba formátování a Accept-Language accepted fiki chyba nepodstatné První vydání
#13 Internet Explorer new fiki chyba nepodstatné První vydání
#4 Optimalizovat tabulku historie new fiki úkol zanedbatelné Druhé vydání
#7 Pružné rozvržení HTML new fiki úkol zanedbatelné Druhé vydání
#14 Historie – tlačítka v prohlížeči new fiki vylepšení zanedbatelné Druhé vydání
Note: See TracQuery for help on using queries.