Ticket #10 (closed úkol: vyřešeno)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Nápověda – průvodce

Reported by: fiki Owned by: fiki
Priority: blokuje Milestone: První vydání
Component: Celá aplikace Version: 1.0
Keywords: Cc:

Description

 • Datový model pro nápovědu (průvodce, lekce).
 • Serverová část: jen poskytování nápovědní stránky podle ID.
 • HTML část: AJAX pro načítání.
 • Data – vlastní nápověda, obsah.

Change History

Changed 11 years ago by fiki

 • status changed from new to accepted

Changed 11 years ago by fiki

Hotovo:

 • Datový model.
 • DAO.
 • AJAX, HTML, CSS.

Funguje:

 • „Předchozí“ a „následující“.
 • Načítání podle ID.
 • Načítání podle kódu.

Zbývá udělat:

 • Napsat průvodce – data.
 • Měnit URL v prohlížeči (jako mapy.cz).
 • Historie: „zpět“ a „vpřed“.

Changed 11 years ago by fiki

Hotovo:

 • URL v prohlížeči se mění.
 • Do URL se ukládá a z něj načítá: SQL příkaz a pozice v průvodci.

Zbývá udělat

 • Napsat průvodce – data.
 • Historie: „zpět“ a „vpřed“.

Changed 11 years ago by fiki

 • status changed from accepted to closed
 • resolution set to vyřešeno

Hotovo:

 • Průvodce: všech 27 kapitol
 • Historie funguje (jen javascriptová tlačítka, ta prohlížečová ne)
Note: See TracTickets for help on using tickets.