Timeline


and

04/02/11:

23:54 Changeset [2:ab9099ff88fa] by František Kučera <franta-hg@…>
vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
20:52 InstalacePoužití edited by fiki
(diff)
20:46 WikiStart edited by fiki
(diff)
20:46 InstalacePoužití created by fiki
20:08 Ticket #10 (Anglická dokumentace) created by fiki
Základní dokumentaci přeložit do angličtiny.
19:56 Ticket #9 (Validace výstupu pomocí W3C validátoru) created by fiki
Vytvořit antovskou úlohu, která odešle vygenerované stránky …
19:54 Ticket #8 (Rozložení šablony na více částí) created by fiki
V šabloně by bylo dobré oddělit funkcionalitu (generování nabídky, …
19:51 Ticket #7 (Podpora wiki syntaxe) created by fiki
Uživatel by měl mít možnost tvořit stránky i v jiném formátu než je XHTML. …
19:46 Ticket #6 (Záhlaví a západí) created by fiki
Do výstupních stránek přidávat záhlaví (logo) a zápatí ze souborů: - …
19:44 Ticket #5 (XInclude – vkládání stránek) created by fiki
Umožnit vkládání stránek pomocí XInclude.
19:44 Ticket #4 (FAQ a úvodní stránka) created by fiki
Napsat stručný FAQ a úvodní stránku – motivace, technologie, logo
19:42 Ticket #3 (Vlastní Java funkce a saxon) created by fiki
Umožnit používání vlastních funkcí napsaných v jazyce Java – budou potřeba …
19:40 Ticket #2 (Generování RSS, Atom, Sitemap.xml) created by fiki
Je potřeba generovat agregované výstupy - RSS - Atom - Sitemap které …
19:36 Ticket #1 (Generování hlavní nabídky) created by fiki
Ke každé nabídce je potřeba vygenerovat boční nabídku, která bude …
19:20 Changeset [1:a05c6f3cbc3e] by František Kučera <franta-hg@…>
základ, první verze
18:27 WikiStart edited by fiki
Graf – jak to funguje (diff)
17:59 WikiStart edited by fiki
(diff)
17:45 InterTrac created by trac
17:45 CamelCase created by trac
17:45 TracModPython created by trac
17:45 TracTickets created by trac
17:45 InterWiki created by trac
17:45 TracBackup created by trac
17:45 TracGuide created by trac
17:45 TracIni created by trac
17:45 WikiFormatting created by trac
17:45 TracLogging created by trac
17:45 TracEnvironment created by trac
17:45 RecentChanges created by trac
17:45 TracInterfaceCustomization created by trac
17:45 TracFineGrainedPermissions created by trac
17:45 WikiDeletePage created by trac
17:45 TracInstall created by trac
17:45 SandBox created by trac
17:45 TracSyntaxColoring created by trac
17:45 TracUpgrade created by trac
17:45 WikiNewPage created by trac
17:45 TracNotification created by trac
17:45 WikiStart created by trac
17:45 TracPermissions created by trac
17:45 TracChangeset created by trac
17:45 TracImport created by trac
17:45 TracReports created by trac
17:45 TracAdmin created by trac
17:45 TracBrowser created by trac
17:45 TracCgi created by trac
17:45 WikiMacros created by trac
17:45 TracLinks created by trac
17:45 TracNavigation created by trac
17:45 TracQuery created by trac
17:45 PageTemplates created by trac
17:45 TracUnicode created by trac
17:45 TracSupport created by trac
17:45 TitleIndex created by trac
17:45 TracSearch created by trac
17:45 TracWiki created by trac
17:45 TracRevisionLog created by trac
17:45 TracFastCgi created by trac
17:45 WikiRestructuredText created by trac
17:45 WikiRestructuredTextLinks created by trac
17:45 TracPlugins created by trac
17:45 TracTicketsCustomFields created by trac
17:45 TracWorkflow created by trac
17:45 TracRss created by trac
17:45 WikiHtml created by trac
17:45 TracTimeline created by trac
17:45 WikiProcessors created by trac
17:45 WikiPageNames created by trac
17:45 TracAccessibility created by trac
17:45 TracRoadmap created by trac
17:45 TracStandalone created by trac
17:45 InterMapTxt created by trac
17:45 TracModWSGI created by trac
15:36 Changeset [0:1c851d31624a] by František Kučera <franta-hg@…>
Licence: GPLv3
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.