root/šablona/stránka.xsl

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Chgset Date Author Log Message
(edit) @17:02bad17b4590 [17:02bad17b4590] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).
(edit) @16:addd255c39c9 [16:addd255c39c9] 10 years František Kučera <franta-hg@…> makro měřák: podpora zaostalých prohlížečů
(edit) @15:cfb2fc0ca242 [15:cfb2fc0ca242] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
(edit) @12:3719b121c3c4 [12:3719b121c3c4] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem …
(edit) @11:78a8dd1eeb2b [11:78a8dd1eeb2b] 10 years František Kučera <franta-hg@…> statický obsah a úloha pro čištění
(edit) @10:4e70453a027f [10:4e70453a027f] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
(edit) @8:ad0ee12d13fd [8:ad0ee12d13fd] 10 years František Kučera <franta-hg@…> RSS agregace, #2
(edit) @6:801a8935caf7 [6:801a8935caf7] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, …
(edit) @5:0a7c6c9357d3 [5:0a7c6c9357d3] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Při kopírování elementů vynecháme nepoužité xmlns deklarace.
(edit) @4:1bb39595a51c [4:1bb39595a51c] 10 years František Kučera <franta-hg@…> genrování hlavní nabídky #1 Stránky, které mají být v nabídce, musí …
(edit) @3:1529a89b61a5 [3:1529a89b61a5] 10 years František Kučera <franta-hg@…> vkládáme i záhlaví, #6
(edit) @2:ab9099ff88fa [2:ab9099ff88fa] 10 years František Kučera <franta-hg@…> vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
(add) @1:a05c6f3cbc3e [1:a05c6f3cbc3e] 10 years František Kučera <franta-hg@…> základ, první verze
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.