Show
Ignore:
Timestamp:
04/30/11 17:06:59 (10 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/stránka.xsl

  r16 r17  
  44        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  55        xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
   6        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro" 
  67        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  78        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" 
  89        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" 
  910        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  10         exclude-result-prefixes="fn h g xs"> 
   11        exclude-result-prefixes="fn h g xs m"> 
  1112        <xsl:output  
  1213                method="xml"  
   
  9394        <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" /> 
  9495    </xsl:template> 
   96    
   97    <!-- 
   98        Makro pro převod interních odkazů: 
   99                - doplnění správné přípony 
   100                - URL kódování znaků 
   101    --> 
   102    <xsl:template match="m:a"> 
   103        <a> 
   104                <xsl:copy-of select="@*"/> 
   105                <xsl:attribute name="href"> 
   106                        <xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/> 
   107                </xsl:attribute> 
   108                <xsl:apply-templates/> 
   109        </a> 
   110    </xsl:template> 
  95111     
  96112    <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->