Show
Ignore:
Timestamp:
04/03/11 23:15:36 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem ipsum.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/stránka.xsl

  r11 r12  
  3030                        </head> 
  3131                        <body> 
  32                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>                       
  33                                 <h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1> 
  34                                 <xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/> 
  35                                 <ul id="nabídka"> 
  36                                         <xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]"> 
  37                                                 <xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/> 
  38                                                 <xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/> 
  39                                                 <li> 
  40                                                         <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/> 
  41                                                         <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/> 
  42                                                         <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a> 
  43                                                 </li> 
  44                                         </xsl:for-each> 
  45                                 </ul> 
  46                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>                                
   32                                <div id="tělo"> 
   33                                        <div id="záhlaví"> 
   34                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/> 
   35                                        </div> 
   36                                        <div id="vnitřek"> 
   37                                                <h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1> 
   38                                                <ul id="nabídka"> 
   39                                                        <xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]"> 
   40                                                                <xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/> 
   41                                                                <xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/> 
   42                                                                <li> 
   43                                                                        <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/> 
   44                                                                        <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/> 
   45                                                                        <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a> 
   46                                                                </li> 
   47                                                        </xsl:for-each> 
   48                                                </ul> 
   49                                                <div id="text"> 
   50                                                        <xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/> 
   51                                                </div> 
   52                                        </div> 
   53                                        <div id="zápatí"> 
   54                                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/> 
   55                                        </div> 
   56                                </div> 
  4757                        </body> 
  4858                </html>