root/šablona/stránka.xsl @ 1:a05c6f3cbc3e

Revision 1:a05c6f3cbc3e, 1.2 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

základ, první verze

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<xsl:stylesheet version="2.0"
3        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
5        <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
6       
7        <xsl:template match="/">
8                <html>
9                        <head>
10                                <title><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></title>
11                        </head>
12                        <body>
13                                <xsl:choose>
14                                        <xsl:when test="stránka/nadpis">                                               
15                                                <!--
16                                                        Element nadpis je nepovinný, můžeme ho použít, pokud zde chceme formátovaný text
17                                                        nebo prostě jiný text než v titulku stránky.                                           
18                                                -->
19                                                <h1><xsl:value-of select="stránka/nadpis"/></h1>
20                                        </xsl:when>
21                                        <xsl:otherwise>
22                                                <h1><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></h1>
23                                        </xsl:otherwise>
24                                </xsl:choose>
25                       
26                                <!--
27                                        Vložíme obsah stránky:
28                                -->                             
29                                <xsl:apply-templates select="stránka/node()"/>
30                        </body>
31                </html>
32        </xsl:template>
33       
34       
35        <xsl:template match="node()|@*">
36          <xsl:copy>
37                <xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
38          </xsl:copy>
39        </xsl:template>
40
41</xsl:stylesheet>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.