Show
Ignore:
Timestamp:
04/03/11 20:12:33 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/stránka.xsl

  r8 r10  
  1414                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN"  
  1515                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/> 
   16                 
   17        <xsl:param name="konfigurák"/> 
  1618         
  1719        <!-- Celý dokument: --> 
  1820        <xsl:template match="/"> 
   21                <xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/> 
  1922                <html> 
  2023                        <head> 
  2124                                <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title> 
  2225                                <link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/> 
  23                                 <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/>                               
   26                                <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/> 
   27                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/> 
   28                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>                                 
  2429                        </head> 
  2530                        <body> 
   
  5055                </xsl:element> 
  5156    </xsl:template> 
   57     
   58    <xsl:template match="g:web/g:js"> 
   59        <script src="{text()}" type="text/javascript" /> 
   60    </xsl:template> 
   61    <xsl:template match="g:web/g:css"> 
   62        <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" /> 
   63    </xsl:template> 
   64     
   65    <!-- Ukázka vlastního „makra“: --> 
   66    <xsl:template match="g:měřák"> 
   67        <xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/> 
   68        <xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/> 
   69                <xsl:choose>                     
   70                        <xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">                                
   71                                <div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">                   
   72                                        <div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/> 
   73                                        <p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;"> 
   74                                                <xsl:value-of select="@hodnota"/>/100 
   75                                        </p>     
   76                                </div> 
   77                        </xsl:when> 
   78                        <xsl:otherwise> 
   79                                <xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message> 
   80                        </xsl:otherwise> 
   81                </xsl:choose> 
   82        </xsl:template> 
  5283 
  5384</xsl:stylesheet>