root/build.properties

Revision 134:85c516f944a1, 104 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 8 years ago)

vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties

Line 
1xslt.jar=/usr/share/java/saxonb.jar
2xml.zaostaleProhlizece=false
3vstup.pripona=xml
4vystup.pripona=xhtml
Note: See TracBrowser for help on using the browser.