root/build.properties

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Chgset Date Author Log Message
(edit) @134:85c516f944a1 [134:85c516f944a1] 8 years František Kučera <franta-hg@…> vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties
(edit) @131:d47607999a8c [131:d47607999a8c] 8 years František Kučera <franta-hg@…> podpora zaostalých prohlížečů – konfigurovatelná v .properties místo v …
(add) @123:c1999d6bc76a [123:c1999d6bc76a] 8 years František Kučera <franta-hg@…> build.properties – cesta k XSLT JARu
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.